VODNA UČNA POT SELO

 

 

Selo OŠ Fokovci Vodna učna pot Izvirna mlaka

 

Naselje Selo leži v občini Moravske Toplice v goričkem delu občine, na nadmorski višini 300 m,  Naselje se nahaja neposredno ob cesti Martjanci – Prosenjakovci, od madžarske meje je oddaljeno 3 km, od centralnega naselja regije, Murske Sobote pa 15 km. Naselje je razloženo, večinoma po slemenih gričev; del vasi (Dolovje) pa ima dolinsko lego v široki dolini Kobiljskega potoka.

Potoki so si v mehke terciarne sedimente vrezali široke doline. Zaradi poplavne nevarnosti, plitvih prsti in pogostega temperaturnega obrata v dolinah prevladujejo travniki, na prisojnih pobočjih njive, na vrhu slemen pa sadovnjaki in vinogradi. Gozd je zavzel osojne lege.

V naselju biva 300 prebivalcev (popis 2002); večina se jih ukvarja s kmetijstvom ali pa so zaposleni v bližnjih zaposlitvenih središčih, največ v Murski Soboti.

Območje spada v okvir Krajinskega parka Goričko, ki je del zaščitenih območij Nature 2000. Naselje ima gasilski dom, nekaj turistično usmerjenih kmetij, najbližja osnovna šola pa se nahaja v 1 km oddaljenem naselju Fokovci. V naselju delujejo Prostovoljno gasilsko društvo Selo, Kulturno-turistično društvo »Betlehem« Selo in nogometni klub »Rotunda« Selo – Fokovci. Naselje je v slovenskem prostoru znano po sakralnem spomeniku – romanski rotundi iz 13. stoletja.

 

 

 

 

 

        

Selo OŠ Fokovci Vodna učna pot Izvirna mlaka

 

Produkcija TIC Moravske Toplice © 2008 Občina Moravske Toplice

 
    SLOhosting.com priporoča :